Τμήματα

ΤΜΗΜΑΤΑ

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε

Μικροβιολογικές Εξετάσεις

Αιματολογικές Εξετάσεις

Αιμόσταση

Βιοχημικές
Εξετάσεις

Ορμονολογικές Εξετάσεις

Ανοσολογικές Εξετάσεις

Εξειδικευμένα
PCR

Ειδικό Τμήμα Ούρων

Χρειάζεστε κάποιον ειδικό;

Κλείστε το ραντεβού σας!

Χρειάζεστε κάποιον ειδικό;

Κλείστε το ραντεβού σας!