ΑΙΜΟΛΗΨΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Ι.Ι.Κ.Ε. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ